POESÍASNEVA NO BICO DO CUME
NEVA XA  POLA LADEIRA 
NEVA NO TEITO E NA  EIRA. 
EU A OLLAR PRO LUME
Y O LUME A OLLARME.
O LUME SIN QUEIMARME
FAI DE MIN FUME.
                             UXÍO NOVONEYRA

 SEÑOR GATO
SEÑOR GATO: 
ATENCIÓN;
NO RINCÓN
HAI UN BURATO;
NO BURATO 
ESTÁ O RATO
CALADIÑO,
ACOCHADIÑO,
SEN FALAR
NEN RESPIRAR.
SEÑOR GATO,
PON SENTIDO,
QUE METIDO 
NO BURATO
ESTÁ O RATO.
SEÑOR GATO:
ESTÁ O RATO 
NO BURATO
DO RINCÓN:
TEN NUN PUÑO 
O CORAZÓN!
NON DUBIDO 
SEÑOR GATO 
BIGOTUDO
QUE ESTÁ O RATO 
NO BURATO.
TEN AS UNLLAS 
AFIADAS,
CRAVUÑADAS,
PREPARADAS:
BULE AXIÑA
QUE SENÓN
SEÑOR GATO 
BIGOTÓN,
DO BURATO 
FOXE O RATO!
             MANUEL MARÍA.

 CAI A NEVE CAI CAI
FALOPIÑA A FALOPIÑA
NIN O VENTO A ARREMUIÑA
NIN A AUGA A DESFAI.

                         UXÍO NOVONEYRA.


-¿QUÉ HACES AHÍ POLLO FRÍO 
EN LA ORILLA DEL RÍO?


-YO ME RÍO CON EL RÍO 

QUE NO PARA DE CORRER,
ME ESTOY HACIENDO UNA BARCA
CON LA CÁSCARA DE NUEZ.
¿ME ACOMPAÑA,
DOÑA ARAÑA?

-NO POLLO, NO SÉ NADAR,

LO MÍO, SÓLO ES TEJER
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO,
YO VIVO EN ESE CASTAÑO.


Y ENTRE CASTAÑA Y CASTAÑA

SE PUSO A TEJER LA ARAÑA.
                                 GLORIA FUERTES.
MAMÁ,
YO QUIERO SER DE PLATA. 
HIJO,
TENDRÁS MUCHO FRÍO. 
MAMÁ. 
YO QUIERO SER DE AGUA. 
HIJO, 
TENDRÁS MUCHO FRÍO. 
MAMÁ. 
BÓRDARME EN TU ALMOHADA. 
¡ESO SÍ! 

¡AHORA MISMO!
                              FEDERICO GARCÍA LORCA.


TAL COMA AS NUBES
 QUE LEVA O VENTO,
 I AGORA ASOMBRAN,
I AGORA ALEGRAN,
  OS ESPACIOS INMENSOS DO CEO,
ASÍ AS IDEAS LOUCAS QUE EU TEÑO,
AS IMAXES DE MÚLTIPLES FORMAS,
 DE ESTRANAS FEITURAS,
 DE CORES INCERTOS,
AGORA ASOMBRAN,
AGORA ACRARAN
O FONDO SIN FONDO
 DO MEU PENSAMENTO.
                ROSALÍA DE CASTRO.

CAMINANTE, SON TUS HUELLASEL CAMINO Y NADA MÁS; 

CAMINANTE, NO HAY CAMINO,

 SE HACE CAMINO AL ANDAR.

 AL ANDAR SE HACE EL CAMINO, 

Y AL VOLVER LA VISTA ATRÁS 

SE VE LA SENDA QUE NUNCA

 SE HA DE VOLVER A PISAR.

 CAMINANTE NO HAY CAMINOSINO ESTELAS EN LA MAR.                   

                                                                          ANTONIO MACHADO.