06/02/2008

PELO GATO VINTE E CATRO


Pelo Gato 24

Un proxecto, impulsado pola Asociación de Gaiteiros de Galicia, PAI Música e Mr. Misto, ten como destinatarios os rapaces de primaria, cun claro interese docente.
VIDEO CLIP "DEBAIXO DA FIGUEIRA"

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Conta algo...